Η γενική πολιτική των ακτοπλοϊκών εταιρειών

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

 • Σύμφωνα με την πολιτική όλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για να ακυρώσουμε ένα εισιτήριο, πρέπει να το έχουμε στα χέρια μας, καθώς στη συνέχεια παραδίδουμε τα ακυρωμένα εισιτήρια στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να επιστραφεί η αξία τους. Η εταιρεία μας δεν θα προχωρήσει σε καμία ακύρωση ή τροποποίηση αν δεν λάβουμε στα χέρια μας τα εκτυπωμένα εισιτήρια. Αν τα εισιτήρια σταλούν στα γραφεία μας για ακύρωση, το ποσό που θα επιστραφεί θα είναι σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρείας την ημέρα που θα τα παραλάβουμε.
 • Σε περίπτωση που ο επιβάτης ζητήσει ακύρωση εισιτηρίου, το service fee δεν επιστρέφεται. Επιπλέον, ισχύει cancellation fee 5 ευρώ, το οποίο αφαιρείται από το συνολικό ποσό επιστροφής που δικαιούται ο επιβάτης, σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρείας.
 • Ακυρώσεις και τροποποιήσεις κρατήσεων δεν μπορούν να γίνουν τηλεφωνικώς. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς μέσω e-mail (ηλεκτρονικού μηνύματος) τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν ευθυνόμαστε αν η ακύρωση/τροποποίηση που ζητάτε δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης χρόνου.
 • Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί, υπάρχει χρέωση 12,30 ευρώ ανά κράτηση και πρέπει να ειδοποιηθούμε γραπτώς (με e-mail) τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Η πληρωμή των 12,30 ευρώ πρέπει να γίνει τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό για τεχνικούς λόγους, πρέπει η εταιρεία μας να ειδοποιηθεί εγκαίρως ώστε να σας προτείνουμε μια εναλλακτική λύση. Η εταιρεία μας δεν θεωρείται υπεύθυνη αν δεν γίνει η αλλαγή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω μη έγκαιρης πληρωμής του ποσού των 12,30 ευρώ ή αν δεν μας ενημερώσετε εγκαίρως για την πληρωμή μέσω email. Μπορείτε να τροποποιήσετε εισιτήρια μιας ακτοπλοϊκής εταιρείας με εισιτήρια διαφορετικής ημερομηνίας της ίδιας ακτοπλοϊκής εταιρείας και μόνο αν υπάρχει διαθεσιμότητα για το επιθυμητό δρομολόγιο. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τα εισιτήρια σε κεντρικό γραφείο της ακτοπλοϊκής εταιρείας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Για να μπορέσουμε να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε τα αρχικά εισιτήρια, πρέπει να τα έχουμε στα χέρια μας. Η εταιρεία μας επίσης δεν ευθύνεται αν δεν λάβετε εγκαίρως τα αλλαγμένα εισιτήρια για οποιονδήποτε λόγο.
 • Σε περίπτωση ακυρωμένου δρομολογίου, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καμία άλλη αποζημίωση εκτός από την αξία του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Η αξία αυτή μπορεί να επιστραφεί μόνο όταν πάρουμε στα χέρια μας τα μη-χρησιμοποιημένα εισιτήρια. Σε περίπτωση που τα εισιτήρια είναι προπληρωμένα και δεν έχουν εκτυπωθεί, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει την εταιρία μας μέσω e-mail ώστε να ακυρωθούν. Η ακύρωση των εισιτηρίων δεν γίνεται αυτόματα.
  Σε περίπτωση που ο επιβάτης ζητήσει ακύρωση εισιτηρίων και τα εισιτήρια έχουν σταλεί με κούριερ, τότε το κόστος αποστολής κούριερ δεν επιστρέφεται. Επίσης, αν είτε ο πελάτης ακυρώσει τα εισιτήριά του ή η εταιρεία ακυρώσει το δρομολόγιο, τότε ο επιβάτης πρέπει να μας στείλει πίσω τα εκτυπωμένα εισιτήρια. Αυτό γίνεται επειδή αν δεν έχουμε τα εκτυπωμένα εισιτήρια στα χέρια μας, η ακτοπλοΐκή εταιρεία δεν αποζημιώνει την αξία των εισιτηρίων. Τα έξοδα αποστολής των εισιτηρίων προς το γραφείο μας επιβαρύνουν τον επιβάτη.
 • Αν ένα εισιτήριο ακυρωθεί, είτε κατόπιν απόφασης του πελάτη ή λόγω προβλήματος στην εκτέλεση του δρομολογίου, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την επιστροφή μικρότερου ή μεγαλύτερου ποσού από την αρχική αξία του εισιτηρίου λόγω αλλαγής στην νομισματική ισοτιμία.
 • Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε εισιτήρια που έχουν ήδη εκτυπωθεί, η επιστροφή της αξία τους θα γίνει σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρείας.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του φακέλου με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την εταιρεία κούριερ (ταχυμεταφορών), η αποζημίωση είναι περίπου 70 ευρώ και όχι το συνολικό ποσό της αξίας των εισιτηρίων. Ο όρος αυτός είναι σύμφωνος με τους όρους και τις προϋποθέσεις όλων των εταιρειών κούριερ παγκοσμίως και δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη αποζημίωση από την εταιρεία μας.
 • Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται για την πληρωμή πρέπει να ανήκει σε έναν από τους επιβάτες. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, θα σας ζητήσουμε αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του κατόχου της κάρτας και γραπτή επιβεβαίωση πως αποδέχεται τη χρέωση.
  Η εταιρεία μας δικαιούται να ζητήσει από τους χρήστες κάθε προσωπικό στοιχείο και πληροφορία (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του κατόχου της κάρτας, αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας, κτλ), όταν κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εμποδίσουμε κακόβουλες συναλλαγές και να διασφαλίσουμε πως ο χρήστης των υπηρεσιών μας είναι και ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Αυτά τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους ασφαλείας και ακολούθως διαγράφονται. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ τα στοιχεία σας για κακόβουλους σκοπούς ούτε θα τα αποκαλύψουμε σε κανένα τρίτο πρόσωπο.
  Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια κράτηση αν ο επιβάτης δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία στο χρονικό διάστημα που του ζητήθηκε.
 • Σε σπάνιες περιτπώσεις, ένα μικρό αντίτιμο από 0.50 έως 1 ευρώ ανά εισιτήριο μπορεί να ζητηθεί από τον τοπικό πράκτορα κάθε εταιρείας κατά την παραλαβή των εισιτηρίων.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

(Κείμενο εγκεκριμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)

 • Το εισιτήριο είναι ονομαστικό, προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Ισχύει μόνο για την κατηγορία και το δρομολόγιο για το οποίο εκδόθηκε.
 • Το εισιτήριο δεν περιλαμβάνει διατροφή.
 • Οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης μια (1) ώρα πρίν από τον απόπλου του πλοίου. Εάν ο επιβάτης δεν βρίσκεται εγκαίρως στο σημείο αναχώρησης, τότε δεν δικαιούται επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου του. Σε περίπτωση ακύρωσης, ο επιβάτης δικαιούται 50% επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου του, εαν η κράτηση ακυρωθεί πριν από τον απόπλου.
 • Τα νήπια έως τεσσάρων (4) ετών ταξιδεύουν δωρεάν αλλά δεν δικαιούνται κρεβάτι, ενώ τα παιδιά από τεσσάρων (4) εώς δέκα (10) ετών πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο και δικαιούνται κρεβάτι.
 • Ο κάτοχος πλήρους εισιτηρίου δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν αποσκευές έως 40 κιλά.
 • Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, αυτό δεν αντικαθίσταται ούτε επιστρέφεται το αντίτιμό του.
 • Η ναυτιλιακή εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για καμία ζημιά ή απώλεια αποσκευών του επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνος μόνο ο επιβάτης.
 • Κοσμήματα, χρήματα και τιμαλφή μπορούν να παραδίδονται το λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη.
 • Η ναυτιλιακή εταιρεία είναι υπεύθυνη για κάθε καθυστέρηση στον απόπλου, τη εκτροπή ή μη τήρηση του προβλεπόμενου δρομολογίου, λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή εντολών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή των Λιμενικών Αρχών ή λόγω ανωτέρας βίας.
 • Απαγορεύεται στους επιβάτες να κουβαλούν εκρηκτικά, εύφλεκτα και γενικά επικίνδυνα υλικά.
 • Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των λιμενικών και υγειονομικών κανονισμών.
 • Οι επιβάτες πρέπει να υπακούν στις εντολές του καπετάνιου και του πληρώματος, όσον αφορά την διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εν πλω.
 • Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνουν τα παράπονά τους στον καπετάνιο του πλοίου ή τον ύπαρχο, ενώ μετά το τέλος του ταξιδιού στην ακτοπλοϊκή εταιρεία ή τις λιμενικές αρχές.
 • Εάν για κάποιο λόγο, το ταξίδι ακυρωθεί με ευθύνη της ναυτιλιακής εταιρείας, επιστρέφεται η αξία του εισιτηρίου χωρίς άλλη υποχρέωση από την εταιρεία προς τον πελάτη.
 • Η ναυτιλιακή εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο με κάποιο άλλο πλοίο.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(Κείμενο εγκεκριμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)

 • Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν το όχημά τους στο πλοίο.
 • Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο λιμάνι μία (1) ώρα προ του απόπλου του πλοίου.
 • Ο οδηγός δεν δικαιούται επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου εαν δεν βρίσκεται στην ώρα του για αναχώρηση.
 • Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος, το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.
 • Οι επιβάτες πρέπει να βγουν από το όχημα πριν από την αναχώρηση.
 • Οι επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά τον απόπλου, απαγορεύεται η είσοδος στο όχημα.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων ή γενκά επικίνδυνων υλών.
 • Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τους κανονισμούς των λιμενικών αρχών του λιμανιού, από το οποίο αποπλέει το όχημα.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πολιτική κάθε εταιρείας ξεχωριστά, μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Χρησιμοποιήστε το online σύστημά μας για κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προς όλα τα ελληνικά νησιά. Οι πληρωμές γίνονται μέσω ασφαλούς server...

Συνεργαστείτε μαζί μας & ΚερδίστεΈχετε ιστοσελίδα σχετική με την Ελλάδα; Συνεργαστείτε μαζί μας και κερδίστε χρήματα.


Για ταξιδιωτικά γραφείαΕίστε ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού γραφείου; Κλείστε μαζί μας εισιτήρια στις καλύτερες τιμές.